AlternativAkademin

Ditt forum för välbefinnande och personlig utveckling

Välkommen till AlternativAkademin.

Vi är en unik samling kompetenser som samarbetar med varandra för Ditt bästa. För oss är det viktigt att se och arbeta med hela människan. Vi tar in alla aspekter av livet i vårt arbete och utgår från att varje person har sin speciella väg till ett friskare och helare liv. Hos oss står Du i centrum.