top of page

Livscoaching

När livet skaver och du vill komma framåt kan du behöva någon som ifrågasätter dina sanningar och de hinder som du upplever. Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själv. Vi undersöker dina mål och drivkrafter och de hinder som finns för att du ska uppnå ditt önskade resultat. Vi undersöker också själva kraften att genomföra och ta ansvar för det vi finner i samtalet.

Identitetsterapi

Beroendebehandling

Det handlar om resan till ditt sanna jag. Vi undersöker barndomens präglingar och förhållande för att se hur de format dig och hur det påverkar dig idag. Det kan handla om anpassningar som inte är bra för dig och om ditt värde i dina egna ögon. Vi arbetar med det inre sårade barnet och ser hur det ställer till det för dig idag. Id-terapi kant.ex. vara bra för dig där livet inte blir som du vill, du kanske låter sig köras över, du får inte de jobb du vill ha eller känner dig ensam och övergiven trots alla människor runt omkring dig.

Behandling börjar alltid med ett bedömningssamtal för att bedöma om beroende eller riskbruk som är aktuellt. Vill du kan du ta med ett blodprov med alkohol-markörer (kan fås på Vårdcentralen). Vid riskbruk har jag ett program på tio träffar där vi går igenom beroendeutveckling, negativa effekter, förändrings-vilja mm. Om det handlar om beroende så är det en längre process där jag stöttar dig i ett år. De verktyg som används kommer från KBT, ACT, 12-steg m.m. Jag hjälper även anhöriga till beroende med sitt medberoende och sina anpassningar till den beroende.

Viktcoaching

Många har försökt få kontroll på sin vikt men hamnar ofta åter i samma gamla hjulspår. Hos mig kan man få råd om hur man ska äta men vi arbetar också med kraften att varaktigt förändra och ta ansvar för sin vikt och därmed sin hälsa. Vi arbetar också med hur vi hanterar sug och s.k. återfall och att inte döma sig själv. Den kost jag förordar är s.k. antiinflammatorisk kost vilken är enkel att leva efter. Jag förordar också kosttillskott i startskedet för att t.ex. få igång en bra tarmflora mm.

Pris: 700kr / timme

Terapeut: Mikael Eriksson mikael@ettstegitaget.se / 0730-40 70 66

Coaching
Jag vill sluta med mitt beroende
Att gå ner i vik med lätthet
bottom of page