top of page

 

Akupunktur bygger på uråldriga kunskaper om livet, naturen, kroppen, energi och dess flöde. Det inbegriper samsplet mellan de komplementära urkrafterna som kallas för yin och yang, de 5 elementen som definierar energins olika yttringar och läran om hur alltings energi påverkar oss, fysiskt, mentalt och känslomässigt.

 

Energi färdas längs s.k. meridianer eller energibanor. Dessa har olika funktioner och vid behandlingar väljer man de mest lämpliga punkterna på meridianerna beroende på mottagarens symtom eller önskemål. Akupunktören stimulerar punkterna med hjälp av tunna nålar. Målet är att flödet i energibanorna ska fungera i sin fulla kapacitet. När det gör så förser flödet kroppen med nytt livsbränsle.

​​​​​​​​​​​

Purple2.jpg
Akupunktur

Energi är grunden för allt, inte bara för vår ork, utan för allt som gör oss till levande varelser. Meridianerna som bär vår energi, bär alltså inte bara vår fysiska styrka. De bär även våra personliga egenskaper och känslor, vår förmåga att lösa konflikter, hantera intryck och information, släppa gamla livsmönster, fatta beslut, ta hand om oss själva och andra, vår kreativitet, livsglädje och mycket mer. Däri ligger vårt livsflöde såväl som vår potential att läja och återfå balans i livet. Med omtanke och respekt försöker akupunktören beröra människan på alla nivåer och få henne att uppleva en mer samlad och medveten tillvaro.

På Alternativakademin utövar vi akupunktur enligt österländsk tradition. I akupunkturbehadnlingar kan det även förekomma koppning, värmebehandling och massage.

www.isshin-gakkai.eu kan du läsa mer om akupunktur och österländsk medicin.

 

Terapeuter

Marina Papazian 0701-30 40 73 / alternativakademin@gmail.com

Chris McAlister 0707 511 642 / chris.mcalister360@gmail.com

 

Pris: 770 kr

bottom of page