top of page

Samtalsterapi och coaching

 

Genom samtalsterapi, coaching och mindfulness kan Du upptäcka och lära känna Dig själv på ett djupare plan. Vi arbetar för en djupare förståelse av Dina känslor, tankar, behov, val, mål och relationer. Det är ett arbete för självinsikt som skapar fler valmöjligheter till hur Du vill leva. Det ger Dig även verktyg och kunskap att förändra det som behöver förändras i Ditt liv, reda ut besvärliga livssituationer, tänka i nya banor, få stöd med att bryta ner hinder och komma längre med personlig utveckling och självförverkligande. Tillsammans med Din terapeut ser du såväl bakåt som framåt i den terapeutiska processen.

 

Våra terapeuter arbetar på olika sätt och kan komma att använda kompletterande tekniker och metoder som bild, kroppsmedvetenhet, visualisering, övningar osv. Samtalsterapi är en investering i Dig själv och Din potential

 

 

 

 

bottom of page