top of page

 

Öronakupunktur är ett så kallat mikrosystem som på en begränsad yta ger oss möjlighet att se och behandla hela människan. Detta gör öronakupunktur till ett flexibelt och mångsidigt verktyg. Ibland används metoden som komplement för att förstärka resultatet i andra terapiformer, t.ex. massage, zonterapi eller shiatsu. Men den fungerar även utmärkt som självständig terapiform.

 

Traditionellt har kineserna sett ytterörat som en uppochnedvänd avbildning av ett foster, där de vitala organen återspeglas på bestämda platser. Utöver det finns ett stort antal punkter på örat som hör samman med kroppens olika delar. Även de fysiologiska systemen, som hormon- och nervsystem, har sina områden på örat. 

 

Öronakupunktur är en snabb metod och kan användas var som helst. Patienten behöver inte klä av sig eller ligga ner. De som tycker att nålar är obekväma kan istället behandlas med hjälp av massage och olika hjälpmedel, såsom plåster med guld- och silverkulor, magneter och frön.

 

Öronakupunktur är i synnerhet bra vid rökavväjning, viktnedgång och behandling av olika beroenden, t. ex av kemiska substanser eller läkemedel.

 

Terapeuter 

Marina Papazian 0701-30 40 73 / alternativakademin@gmail.com

Chris McAlister 0707 511 642 / chris.mcalister360@gmail.com

 

Pris för 30 minuters behandling: 490 kr

Ny forskning: öronakupunktur inom psykiatri

 

Öronakupunktur
Öronakupunktur
Purple2.jpg
Öronakupunktur

Öronakupunktur inom Psykiatri

Kajsa Landgren, akupunktör och forsakre inom öronakupunktur, och tre kollegor har publicerat en studie om effekterna av öronakupunktur inom psykiatrisk vård. Effekterna var väldigt positiva - inte bara för patienterna utan även för terapeuterna!

Studien skrevs på engelska:

Three descriptive categories emerged:
- person-centered care
- another tool in the toolbox
- strengthening the profession

Öronakupunktur inom psykiatri

Acupuncture helped professionals to build a trustful relationship and communicate with their patients, verbally and non-verbally.

Professionals perceived that patients trained their social skills while participating in acupuncture, and that the treatment helped patients to influence their subjective psychiatric health through gaining control over symptoms.

Participants perceived ear acupuncture to be an effective and safe therapeutic tool, easy to use in concert with other methods and easy to adjust to the patients' needs and requests. They perceived that their professional self-confidence increased when having this non-verbal, person-centered and non-pharmacological tool in their hands as a complement to ordinary care.

The finding shows ear acupuncture as a safe treatment and promising in relieving psychiatric and somatic symptoms. Acupuncture facilitates the communication with patients, emphasizing participation and shared decision-making, valuable dimensions of person-centered care.

Vi på AlternativAkademin använder öronakupunktur för att hjälpa och stödja människor med olika grader av psykiska, emotionella och andliga utmaningar. Ring och boka tid för öronakupunktur. Du kommer att vara överraskad över vad man kan åstadkomma med enkla medel...!

 

Källa

bottom of page