top of page

Mindfulness

Mindfulness - medveten närvaro här och nu - är en gammal österländsk meditationsteknik, med rötter i vedatraditionen och buddhismen, anpassad till vårt västerländska samhälle. Det är både en meditationsmetod och ett förhållningssätt till livet, som innebär att du blir mer medveten i nuet, stannar upp och lyssnar till din egen inre röst och kroppens signaler.

 

Mindfulness är en enkel meditationsteknik som alla kan lära sig. Det är aldrig för sent att börja, och du får ett verktyg för resten av livet. Mindfulnessträning - enskilt eller i liten grupp - gör att du kan hitta lugnet inom dig och hantera stress, smärta och ångest på ett bättre sätt och därigenom kan öka din livskvalitet. Genom att rikta uppmärksamheten mot din andning, dina sinnesintryck och kroppsförnimmelser, når du en effektiv avspänning med större lugn, stillhet och sinnesro i vardagen. Du uppnår också större acceptans, en icke-dömande attityd och medkänsla gentemot dig själv och andra.

 

Mindfulness är en mycket effektiv stresshanteringsmetod och den kan användas var du än är och vad du än gör. Det ges även som ett inslag och en integrerad del i psykosyntes-samtalen.

 

Instruktör: Lena Nordvall 070-653 92 25 / alternativakademin@gmail.com

Olika priser för privata och gruppsessioner. Kontakta Lena för mer info.

Mindfulness och stresshantering
bottom of page