top of page
ES TECK KROPSSCANNING

ES TECK har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Den räknas vara en av de mest omfattande och väl verifierade kroppsscreening metoderna som finns på marknaden. Med hjälp av en så kallad impedansmätning, där ofarliga strålar sänds genom kroppen, mäts vätska och vävnad i kroppen. Utifrån de mätdata som framkommer får man information om funktionen i alla organ, syresättningen och mikrocirkulationen.

 

Screeningen bedömer 74 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status. Dessa är bl.a:

 • Ph – värde

 • Signalsubstanser och hormoner

 • Kolesterol

 • Diabetes screening

 • Kroppssammansättning

 • Vätskebalansen

 • Sköldkörtelns funktion

 • Fria radikaler – oxidativ stress

 • Status för vissa mineraler

 • Grundämnesomsättning

 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering.

 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte.

 • Den generella ämnesomsättningen.

 • Nerver - hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex kiropraktik. 

 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen. 

 • Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller nedbrytande.

Man kan jämföra tekniken med EKG som dom flesta känner till och som visar hjärtats tillstånd. I ES-TECK är det en liknande signal som heter ESG och som visar hela kroppens tillstånd. Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På ena pekfingret fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen). Resultatet syns på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder.

 

Terapeut: Rima Akbarian: 070-745 33 58 / ripsik@telia.com

Pris: 1 800 kr

ES TECK kroppsscanning + hjärt- och kärltest : 2 200 kr

Du kan även välja Stora hälsoanalysen

I klippet nedan kan du se hur en ES TECK screnning går till.

bottom of page