top of page

Samtalsterapi - Psykosyntes

Vill du växa som vuxen? Möt psykosyntesen och förändra ditt liv!

 

Psykosyntesen är en kreativ metod för personlig utveckling. Det är en praktisk psykologi med själ, som också beaktar den andliga dimensionen i tillvaron och ser en mening och ett syfte i det som sker. Den bygger på såväl modern västerländsk psykologi som österländsk traditionell visdom. Det är ett öppet system som kan inrymma allt som gynnar personlig utveckling och välbefinnande.

 

Psykosyntesen ser till helheten, fokuserar på det friska och betonar framtidsmöjligheter. Metoden syftar till att acceptera, integrera och transformera de olika - ibland motstridande - delarna som finns i vår personlighet till en välfungerande enhet och helhet.

 

Förutom dialog erbjuder psykosyntesen många andra kreativa metoder, som t ex avslappning, guidad meditation, skrivande, målande och kroppslig gestaltning som komplement i den terapeutiska processen. Den framhåller också klientens egen vilja och eget ansvar i denna process.

 

Samtalsterapi utifrån psykosyntesen - individuellt eller i grupp syftar till personlig utveckling, självkännedom och självförverkligande. Du lär känna dig själv på djupet och blir mer av den du egentligen är!

 

Läs mer om psykosyntes på HumaNova.

 

Terapeut: Lena Nordvall 070-653 92 25 / alternativakademin@gmail.com

Pris: 730kr

 

Lotus Flower
bottom of page