top of page

Lena Nordvall

Under hela mitt yrkesverksamma liv har mötet med människor varit det centrala. Jag har en lång och bred erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och undervisning inom kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och folkbildning.

Under mina år som pedagog har jag mött många människor, svenskar, flyktingar och invandrare, som har befunnit sig i olika livssituationer och livskriser, och jag har haft glädjen och förmånen att leda och följa dem en bit på vägen i deras språkliga och personliga utveckling och växt.

I slutet av 90-talet mötte jag psykosyntesen som psykologisk modell. Jag tilltalades av den och valde att vidareutbilda mig till samtalsterapeut vid HumaNova i Stockholm. Psykosyntesen är en transpersonell psykologi som brukar beskrivas som "en praktisk psykologi med själ". Den ser till helheten, fokuserar på det friska och betonar människans inneboende potential.

Lena

 

Under mina år som samtalsterapeut har jag framförallt mött klienter med stressrelaterade problem, med tillhörande oro, ångest och depression. Jag är också utbildad mindfulnessinstruktör och under de senaste åren har jag integrerat mindfulnessövningar och meditationer i många av mina klientsamtal. Mindfulness - medveten närvaro här och nu - är en gammal österländsk meditationsteknik som är lätt att tillägna sig och tillämpa i vardagens olika aktiviteter.

Psykosyntes och mindfulness har visat sig vara en mycket effektiv kombination för att minska stress och för att skapa ett inre lugn och en känsla av balans och harmoni i tillvaron. Om Du  vill växa som vuxen och lära känna dig själv på djupet, är Du varmt välkommen! Jag ser fram emot att möta just Dig!

 

Du kan kontakta mig på: 070-653 92 25 / lenanordvall1@gmail.com

bottom of page