top of page
Purple2.jpg
Shiatsu

Shiatsu är en japansk metod för behandling av kroppen och dess energisystem genom tryck på akupunkter och muskler, töjningar samt avslappningstekniker. I shiatsu ligger mottagaren påklädd på en mjuk madrass på golvet. Givaren arbetar med  mottagarens energier genom att använda de olika teknikerna. Behandlingen är präglad av österländsk medicin och en kombination av fysisk stimulans och välgörande beröring.

 

Genom det speciella mjukhårda trycket erfar mottagaren en trygg och lugn beröring, som inte väcker kroppens motstånd. Spänningarna frigörs på ett naturligt sätt, energicirkulationen förbättras och kroppen och sinnena försätts i ett rofyllt tillstånd. Mottagaren känner sig förstådd, accepterad och berörd på ett djupare plan utan att nödvändigtvis behöva förklara sina tankar och känslor med ord. Men behöver denne hjälp på ett mer mentalt plan kan terapeuten integrera det i behandlingen och utforma den med detta som grund.

 

Shiatsu ger möjligheten att uppleva att alla delar av en själv bildar en enhet.

 

Terapeuter

Marina Papazian 0701 30 40 73 / alternativakademin@gmail.com

Chris McAlister  0707 511 642 / chris.mcalister360@gmail.com

Pris:

60 min: 770 kr

90 min: 1050 kr

Shiatsu Awareness Month - Juni
Vi firar Shiatsu under juni månad.
Passa på och köp ett presentkort med 40% rabatt till någon du håller kär!


Kontakta oss
för köp av presentkort. Erbjudandet gäller endast vid köp av presentkort under juni. Presentkortet gäller t.o.m 30 september.

Studie om effekterna av Shiatsu och Mindfulness:

Shiatsu as a Gateway to Mindfulness

It will come as no surprise to anyone familiar with the smooth and surprising magic that is Shiatsu that treatments with our wonderful mtethod can help people achieve and maintain a state of mindfulness. That is what the German Shiatsu association nevertheless set out to prove with the help of researcher Achim Schrievers and Fachhochschule Coburg.

Unsurprisingly, people receiving a series of 8 shiatsu treatments were more easily able to attain and maintain a state of mindfulness than subjects who only performed standard mindfulness exercises without receiving Shiatsu treatments. Subjective stress sensations and burnout risk continuously decreased, while psychological well-being and general attentiveness continuously increased.

The recipients were all people in mental crisis who were waiting for a place in psychotherapy or a stay in a psychosomatic clinic. They received a series of 8 shiatsu treatments and their reactions were recorded over a three month period.

The study concludes that: "mindful touch in Shiatsu makes it easier for the client to feel his body and himself in his body and thus to find himself in a state of inner concentration and freedom of thought.

The combination of Shiatsu with mindfulness exercises have an effect on the entire body-spirit-soul-system of the human being and thus help with all illnesses and disturbances whose cause is to be found in an imbalance of the system. It is precisely these disorders that are difficult and costly to treat in conventional medicine...this could not only save many people a lot of suffering, but also the cost bearers a lot of money."

That is of course what we've been saying for thirty to forty years but it certainly doesn't hurt when research dots the "i"s and crosses the "t"s.

Informationen kommer från ESF: European Shiatsu Federation

bottom of page