Shiatsu är en japansk metod för behandling av kroppen och dess energisystem genom tryck på akupunkter och muskler, töjningar samt avslappningstekniker. I shiatsu ligger mottagaren påklädd på en mjuk madrass på golvet. Givaren arbetar med  mottagarens energier genom att använda de olika teknikerna. Behandlingen är präglad av österländsk medicin och en kombination av fysisk stimulans och välgörande beröring.

 

Genom det speciella mjukhårda trycket erfar mottagaren en trygg och lugn beröring, som inte väcker kroppens motstånd. Spänningarna frigörs på ett naturligt sätt, energicirkulationen förbättras och kroppen och sinnena försätts i ett rofyllt tillstånd. Mottagaren känner sig förstådd, accepterad och berörd på ett djupare plan utan att nödvändigtvis behöva förklara sina tankar och känslor med ord. Men behöver denne hjälp på ett mer mentalt plan kan terapeuten integrera det i behandlingen och utforma den med detta som grund.

 

Shiatsu ger möjligheten att uppleva att alla delar av en själv bildar en enhet.

 

Terapeuter

Marina Papazian 018-410 90 90 / 0701-30 40 73 / alternativakademin@gmail.com

Chris McAlister  018-410 90 90 / chris.mcalister360@gmail.com

Pris: 730 kr

NYHET: En bok om Shiatsu och Livet: Touching the Invisible. Läs mer här.

Purple2.jpg
Shiatsu
8.png