top of page
Monicor

Vår hälsa i högsta grad beror på våra energetiska resurser och energiflödet. Gifter i mmaten, stress, dålig miljö, fel andning, psykoemotionell påfrestningar och våra tankar kan påverkavår biokemi, ladda ur kroppens batterier och energiresurser.


Genom att rensa cellerna från olika påfrestningar och balansera flödet av meridianerna som är kopplade till olika organ och vätskor i kroppen, ger vi kroppen en möjlighet att skapa bättre energiresurser.

Monicor MR ett kvantfysiskt instrument som efter en scanning på några minuter kan registrera energiflödet hitta blockeringar och balanser dem.

Se det korta klippet för mer information om Monicor.

Terapeut: Rima Akbarian

070-745 33 58 / ripsik@telia.com

Pris: 1 500kr screening och behandling

Se även Stora hälsoanalysen

bottom of page