top of page
Edited%20Image%202015-5-31-21%3A46%3A56_

Saltets hälsoeffekter

Salt är jordens vita guld, ett vitalt element, som också fungerade som betalningsmedel i forna tider, och krig fördes för innehav av saltgruvor.

Primitiva civilisationer var ännu inte medvetna om vikten av salt, och fick mestadels salt och andra mineraler som behövdes för livet från blod av djur. Senare, med utvecklingen av jordbruket, började efterfrågan på salt att öka. Man insåg att salt bidrar till att bevara livsmedel och på så sätt göra livsmedelstransporter och livsmedelsförsörjning möjlig under längre resor. Romare byggde specifika transportvägar för salt. Via Salaria var en av dem och ledde till Adriatiska havet, där salt producerades via en avdunstningsteknik som fortfarande används. Priset på salt hölls under kontroll: det höjdes under krig för att täcka kostnaderna för detta, och sänktes sedan igen för att göra salt tillgängligt för vanliga medborgare. Romerska soldater betalades i salt. Det engelska ordet lön (salary) kommer från ordet “salarium” som betyder betalning i salt.

Utan salt – inget liv

Salt.jpg

Salt härstammar djupt inifrån Jorden sköte och är en av de allra renande och helande substanserna på vår planet.

Salt är en värdefull tillgång vars anmärkningsvärda helande egenskaper har varit kända i tusentals år. Förr i tiden ansågs salt som så värdefullt att man bytte det mot guld i lika vikt.

 

Salt har ett starkt renande egenskaper. I havet fungerar det som ett antisepktikum som oskadliggör bakterier. Trots att havet utsätts för samma destruktiva förorening som marken kan saltvattnet föryngra sig snabbare. Saltet i havet kan neutralisera och oskadliggöra en del av de biologiska föroreningar som släpps ut längs kusterna. Havet är en helt och hållet självrenande miljö, vilket kan tillskrivas saltet.

 

Salt är den mest lättillgängliga av alla kristaller och det kan hjälpa oss att kanalisera energi genom oss själva och våra hem. Salt fungerar även som ledare för eterisk bioelektrisk energi. Det ökar flödet av eterisk energi genom oss och genom våra hem.


Många känner bara salt som en krydda även om det är viktigt för den mänskliga kroppen att upprätthålla god hälsa. Sammansättningen av bordssalt och naturligt förekommande kristallina sär annorlunda. Bordssalt framställs genom kemisk rening av naturliga salter. När man raffinerar salt så ökar koncentrationen av natrium och andra spårämnen/mineraler försvinner.

Joner har en elektrisk potential, det vill säga energi. Vårt blod och de andra intracellulära och extracellulära vätskorna i vår kropp innehåller vattenupplösta salter, det vill säga elektrolyter. Att upprätthålla elektrolytbalansen i vår kropp är avgörande för de vitala funktionerna, för upprätthållandet av normal hydrering (lämpligt vattenstatus i kroppen), för reglering av pH och blodtrycket i blodet, och för de normala neurologiska och muskelfunktionerna. Neuronala celler och muskelvävnader är kapabla att överföra elektrisk aktivitet. Utan elektrolyter, dvs, vattenupplösta naturliga salter, skulle det inte finnas något tänkande, tal, muskelkontraktion eller rörelse. Balansen mellan vatten och salter reglerar de metaboliska processerna i vår kropp, ger energi och aktiverar den. Utan salt och vatten skulle vår kropp bli helt dysfunktionell.

Det finns en rad fysiologiska processer där naturlig saltbehandling kan spela en viktig medicinsk roll och kan påverka olika funktioner i kroppen:

 • Regelbunden hjärtfunktion

 • Blodtrycksreglering

 • Blodsockerreglering

 • Lungrensning, upplösning av slem, särskilt vid astma och cystisk fibros

 • Rensning av bihålorna

 • Stark antihistamineffekt (gynnsam vid allergier, till exempel)

 • Förebygga muskelspasmer

 • Säkerställa benstabilitet och förebygga benskörhet

 • Eliminera torrhosta

 • Förhindra gikt

 • Upprätthålla sexualitet och libido

 • Förhindra utvecklingen av åderbråck och spindelvener

 • Upprätthålla kommunikationen och flödesinformationen mellan neuronala celler

 • Näringsabsorption från tarmkanalen

Salt
Salt

Behandling av övre luftvägar med saltbehandling
Inhalationsterapier har varit i bruk för luftvägsbesvär under mycket lång tid. De positiva effekterna av inhaloterapi, dvs saltterapi visades först av en polsk kirurg, Felix Boczkowski 1843. För saltterapi skapas mikroklimatet av saltgrottor på konstgjord väg.

Saltpartiklar deponeras på olika djup i luftvägarna beroende på deras storlek. Partiklar som är större än 8 mikrometer deponeras i svalget, och de mellan 5 och 8 mikrometer deponeras i de stora luftvägarna. Partiklar med storleken 0,5 till 5 mikrometer når också de nedre luftvägarna och deponeras där. Därför är det senare det mest effektiva för terapeutiska ändamål. 

Verkningsmekanism för saltbehandlingar
Den antiinflammatoriska effekten av saltterapi beror på dess alkaliska effekt som hjälper saltpartiklar fästa direkt på slemhinnorna i luftvägarna. De avsatta saltpartiklarna minskar slemviskositeten och återställer den normala transporten genom slemmet, vilket bidrar till att eliminera inaktiverade patogena mikroorganismer och de föroreningar som deponeras i luftvägarna. Således fungerar inandade salter i huvudsak som ett lösningsmedel och löser upp fastnat slem i övre och nedre luftvägarna. Naturliga saltkristaller fungerar också som ett desinfektionsmedel, och förstör de flesta virus, bakterier och svampar. De förbättrar också den fysiska och biokemiska aktiviteten i kroppen, och förbättrar metaboliska processer och perifer cirkulation. De minskar svullnad, löser upp slem, och beter sig som ett naturligt antihistamin.

Den saltkammare som i dag finns på dagsspat/behandlingscentret i Szent Gellérts termalbad i Ungern är unikt. Besökaren/patienter andas in en tät ångdimma som alstras genom förångning av en vattenlösning av vanligt salt och natriumbikarbonat med hjälp av tryckluft. Detta så kallade inhalatorium för behandling av andningsvägar skapades 1918 under uppbyggnaden av termalbadet. Specialister arbetar här i avdelningen som inrättades av Dr. Tibor Glück, en erkänd forskare inom området för astma vid den tidpunkten. Inhalatoriet rekommenderas för behandling av övre luftvägssjukdomar i samband med produktion av klibbigt tätt slem och dålig rensning av luftvägarna.

När ska man rekommendera saltterapi?
På grund av dess mucolytiska (slemlösande) och antiinflammatoriska effekter, kan saltterapi rekommenderas separat eller som kompletterande behandling vid nästan alla luftvägsbesvär och resultaten är enastående. Gynnsamt utfall förväntas för de övre luftvägarna hos både barn och vuxna vid kronisk bihåleinflammation och besvär som är associerade med långvarig bakre slemutsöndring, allergier och kronisk rinit. Naturligtvis rekommenderas en omfattande medicinsk kontroll innan man påbörjar terapin. Litteraturdata från 2012 visar att haloterapi hos normalt friska barn minskar förekomsten av övre luftvägsbesvär. 

Saltbehandling kan också framgångsrikt tillämpas i kronisk bronkit i de nedre luftvägarna, vid lunginflammation efter den akuta fasen, vid emfysem, vid förhållanden som är förknippade med hosta och kan också vara effektiva under konvalescensperioden efter vanlig förkylning och influensa, och i flera andra sjukdomar.

Behandlingen sker i ett litet slutet utrymme där patienter andas in en saltlösning av en partikelstorlek på 0,5 mikron som genereras genom förångning av en vattenlösning av vanligt salt och natriumbikarbonat. Detta saltmoln är jämnt fördelade över kammaren, som är i rumstemperatur, och patienterna tillbringar 15 till 20 minuter i den under en enda behandlingssession. Vid upplösning och rensning av slem läker luftvägarna och hosta elimineras. På grund av den intensiva mucolytiska effekten sätts en stark självröjningsprocess i rörelse. Denna terapi är skonsam och kan användas ensamt eller i kombination med andra behandlingar. 

Inhalo att alltid ha med sig.


För den som inte har möjlighet att gå på saltterapi i termalbad, finns det idag inhalatorer med fossila saltkristaller (natriumklorid, magnesium och kalcium i olika naturliga former). Inhalatorerna finns för oral- och nasal inandning. Detta lindrar besvär i nedre luftvägarna och den sistnämnda vid övre luftvägsbesvär. I dessa inhalatorer finns en saltpatron som innehåller 5 gram naturliga smed partikelstorlekar som når både övre och nedre luftvägar. Bra att ha tillhands vid förkylningar och täppta bihålor, eller andra luftvägsbesvär.
 

Saltinhalator
bottom of page