top of page

Varför är rätt mängd magsyra viktig för vår hälsa?

Matsmältningen är "det gyllene barnet" när det gäller hälsa. Att ha en välfungerande spjälkning av maten är nödvändig eftersom en dålig eller ofullständig matsmältning kan leda till många olika häsloproblem.

För att ha en välfungerande matsmältning måste vi ha tillräckligt mycket magsyra i magsäcken som gör miljön sur och redo för spjälkning av födan. Många upplever att de har sur mage på grund av sura uppstötningar och haslbränna. Även om många tror att de har för mycket magsyra, är sanningen den att de flesta har inte tillräckligt mycket magsyra.

 

Vissa naturläkare uppskattar att cirka 90 % av människor producerar för lite magsyra. Tillståndet kallas för Hypochlorhydria eller Achlohydria

Produktionen av magsyra (även kallad saltsyra eller HCl) kan hämmas av:

stress

för mycket proteiner

magsyresänkande mediciner

för mycket bearbetade kolhydrater

konsumtion av för mycket basiska/alkaliska födämnen

intag av för mycket vatten/vätska som leder till utspädning av magsyran

mediciner, tillsatser och konserveringsmedel i födoämnen

överdriven alkoholkonsumtion

hormonobalanser

allergier

Mängden magsyra avtar med åldern men även många unga kan sakna tillräckligt mängd magsyra. vanligt att vi producerar mindre magsyra. Många tar mediciner för det och det kan förvärra problemen. Även yngre människor kan sakna tillräckligt mängd magsyra pga ovanstående orsaker.

 

Utan tillräckligt med HCl kan kroppen inte försvara sig ordentligt mot sjukdomsframkallande mikroorganismer, maten bryts inte ner helt och hållet (vilket faktiskt kan orsaka sura uppstötningar) och delvis smält mat stannar kvar i magsäcken längre än vad den borde.

Vad gör magsyran?

Magsyran gör maten och proteinerna surare (pH 0.8-3)) i magsäcken och det är för att när maten lämnar magsäcken och når tolvfingertarmen aktiverar den ett ämne som heter Kolecystokinin (som är ett peptidhormon) som i sin tur går till gallblåsan och skickar en signal så att den frisläpper galla. Om man inte har en advekat stimulering med hjälp av Kolecystokinin blir det ingen frisättning av galla från gallblåsan. Detta påverkar spjälkningen negativt.

Många tror att de får sura uppstötningar på grund av magsyra som stöts upp från magsäcken men det är egentligen detta som händer: när man har ätit mat, särskilt proteiner, och det saknas magsyra så sitter maten länge i magsäcken och härsknar . Det bildas då organiska syror, i synnerhet mjölksyra och pyruvsyra och det är dem som är orsaken till de sura uppstötningarna. När vi tar medicin (omeprazol och liknande) för att sänka syrehalten, så sänker vi mjölksyran och pyruvsyran men även den nödvändiga kolecystikininen. Alltså har man inte behandlat grundorsaken utan tagit bort en del av symtomen. I längden kan det vara ohälsosamt och t.o.m farligt att ha för låg magsyra eller Kolecystikinin.

En annan följd av att ha för låg magsyra är att när miljön inte tillräckligt sur i magsäcken så utvinns inte t.ex kalcium och många andra näringsämnen ur maten på ett adekvat sätt. Detta kan leda till benskörhet och många andra problem.

Bakteriefloran i magsäcken är anspassad till den sura miljön. Den neutraliserar skadliga mikroorganismer som hamnar i magsäcken genom maten och detta är en extremt viktig funktion så att det inte skadliga bakterier, parasiter, svamp m.m. inte växer med födoämnen som är ämmade för oss i och koloniserar magsäcken.

 

Även slemhinnan i magsäcken är gjord för en sur miljö. Slemhinnan fungerar främst som en del av kroppens immunsystem. Den utgör en barriär mot främmande partiklar, fångar dem i sitt klibbiga slem och rensar ut dem. Immunceller och naturliga antibiotika i slemmet försvarar sig mot patogener, medan smörjningen försvarar sig mot skador. I magen skyddar slemhinnan mot de frätande effekterna av kroppens egen magsyra. Allt i magsäcken är skapad för att fungera i sur miljö. När man gör miljön basisk så rubbar man harmonin i magsäckens funktioner.

 

Symtom på låg magsyra

Halsbränna eller matsmältningsbesvär.
Uppblåsthet, kramper och/eller gaser
Näringsbrist - dåligt näringsupptag
Förstoppning eller diarré
Födoämnesöverkänslighet och/eller allergier.
Torr hud eller torrt hår och/eller spröda naglar.
Håravfall hos kvinnor
Kronisk trötthet
Autoimmunitet
Bihåleproblem
Tarmproblem
Illamående
För mycket rapningar

 

acid reflux 2.png

Testa din magsyrehalt med bikarbonat

Natron (natriumbikarbonat) och magsyra (saltsyra) skapar en kemisk reaktion i magen. Resultatet av denna reaktion är koldioxidgas som orsakar uppstötningar.

Så en uppstötning inom tre minuter efter att du druckit bakpulverlösningen kan tyda på en tillräcklig nivå av magsyra. En uppstötning efter tre minuter (eller inte alls) kan tyda på en låg nivå av magsyra.
Är testet av magsyra med bakpulver exakt?

Även om det här testet är bra för att få en inblick i magsyranivåerna är det inte den mest vetenskapliga metoden och kan inte vara tillräckligt exakt för att helt utesluta låg magsyra.


Eftersom det finns många variabler att kontrollera är det viktigt att göra testet så snart du vaknar på morgonen och under minst tre (helst fem) på varandra följande morgnar för att få så exakta uppgifter som möjligt.
 

Blanda 1/4 tesked bikarbonat i ett glas vatten på morgonen (innan du äter eller dricker).
Drick bikarbonatlösningen.
Ställ in en timer och se hur lång tid det tar för dig att rapa. Om du inte har rapat inom fem minuter ska du sluta med tidtagningen. Om din mage producerar tillräckliga mängder magsyra kommer du troligen att rapa inom två till tre minuter. Om du rapar efter tre minuter kan det tyda på en låg syrenivå.

Om testerna visar att du har för lite magsyra kan du kontakta oss för att få rekommendation på ett medel som höjer magsyran.

baking-soda-test-digestion-loveleaf-co-04-1.webp

Du kan titta på listan på sånt som sänker magsyreproduktionen och göra ändringar i din livsstil, kost m.m. så att du kan ta bort faktorer som orsakar obalansen.

bottom of page