top of page
Alpha Energy

300 hjärtslag som ger mycket information

 

Alfas mätningsmetod sker med ett elektrokardiogram och analyserar hjärtfrekvensvariabiliteten. En hjärtrytm har flera olika intervaller. Varje intervall regleras av olika avdelningar i nervsystemet. Analysen av förhållandet mellan intervaller ger omfattande information om:

  • processer för hjärtfrekvensreglering,

  • det autonoma nervsystemet,

  • rytmerna i hjärnaktiviteten;

 

Läs mer

Se film

Ladda ner PDF fil

Pris: 500 kr

Du kan även välja Stora hälsoanalysen

Terapeut Rima Akbarian: 070 745 33 58

Maila Rima.
 

Alpha Energy
bottom of page