Alpha Energy

300 hjärtslag som ger mycket information

 

Alfas mätningsmetod sker med ett elektrokardiogram och analyserar hjärtfrekvensvariabiliteten. En hjärtrytm har flera olika intervaller. Varje intervall regleras av olika avdelningar i nervsystemet. Analysen av förhållandet mellan intervaller ger omfattande information om:

  • processer för hjärtfrekvensreglering,

  • det autonoma nervsystemet,

  • rytmerna i hjärnaktiviteten;

 

Läs mer

Se film

Ladda ner PDF fil

Pris: 500 kr

Du kan även välja Stora hälsoanalysen

Terapeut Rima Akbarian: 070 745 33 58

Maila Rima.
 

Alpha Energy