Nya rön visar att D-vitamin är livsnödvändigt för vårt immunförsvar:

 

Nyligen fick forskare vid Köpenhamns universitet helt avgörande insikter i hur D-vitamin kan skydda oss mot sjukdom. Forskarna, med professor Carsten Geisler i spetsen, påvisade i en uppmärksammad undersökning att D-vitamin är essentiellt för immunförsvarets fronttrupp, T-cellerna. Under lugna förhållanden simmar cellerna runt i blodet i ett passivt tillstånd av dvala, men så snart en inaktiv T-cell upptäcker en främmande kropp, fäller den ut en signalantenn för att bli aktiverad.

 

Forskarna fann att en av de första antenner som T-cellen öppnar är en D-vitaminreceptor som binder D-vitaminet för att därmed slå på en viss gen, som väcker T-cellerna. Finns inte D-vitaminet i blodet, kommer T-cellen aldrig i gång. D-vitaminet fungerar alltså som ett slags batteri för T-cellerna och är en förutsättning för att de skall kunna mobilisera ett angrepp. Denna nya insikt fogar ännu en pusselbit till bilden av hur D-vitaminet verkar i vår kropp. Vitaminet bidrar också till att dämpa immunförsvaret, så att det inte löper amok, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar. Läs mer.

 

"Att oroa sig för eventuell fara med D-vitamin i Sverige idag är som att törsta ihjäl i öknen medan man oroar sig för att drunkna." Citatet är taget från ett mycket bra föredrag om D-vitamin som visar sig vara viktigare än man trott mot t.ex depression, infektioner, benskörhet och mycket mer: Läs mer.

Bertil Wosk, känd hälsoprofil och vd för företaget Holistics kommenterar oklarheter och felaktigheter om D-vitamin.

Läs mer.

 

Nu visar forskning att stora mängder av en mer potent och effektiv form av D-vitamin finns naturligt i ägg.

Otrolig förbättring av hjärtfunktion med D-vitamin

D-vitamin